ŠVAJCARSKA IT ŠKOLA U SRBIJI
Za decu od 7 do 17 godina
Časovi uživo i onlajn
Osnovna IT edukacija
ŠVAJCARSKA IT ŠKOLA U SRBIJI
Za decu od 7 do 17 godina
Časovi uživo i onlajn
Osnovna IT edukacija
KODIRANJE JE NOVA PISMENOST
ZAŠTO DECA TREBA DA NAUČE KODIRANJE?
Savremeni svet postaje sve složeniji, a nove tehnologije su sve veći deo naših života. Veštine kodiranja će uskoro postati jednako neophodne kao poznavanje maternjeg jezika.
Sposobnost pisanja koda ne samo da podrazumeva garantovan i dobro plaćen posao u održivoj budućnosti vaše dece, nego i način razmišljanja koji može da dovede do brojnih uspeha u životu.
KOJE JE NAJBOLJE
VREME DA DECA ZAPOČNU SA KODIRANJEM?
Najbolje je da se sa kodiranjem započne u detinjstvu, kada se informacije bolje primaju i obrađuju. Dok uče da kodiraju, deca aktivno razvijaju logičko i kreativno mišljenje, inteligenciju i pamćenje.
MATEMATIKA
& KODIRANJE
Matematika predstavlja osnovu kodiranja. Nijedan aspekt razvoja softvera nije moguć bez matematike, čak ni veb dizajn, a naročito kriptografija ili analiza podataka, koji se u potpunosti zasnivaju na matematici. Mi razumemo važnost matematike za naše učenike bolje od drugih.
Naš nastavni plan obuhvata predmete iz oblasti matematike, pomoću kojih će naši učenici poboljšati veštine kodiranja, a to će se pozitivno odraziti i na njihove ocene iz matematike u školi. Našim programom se proširuje i dopunjava školski program iz matematike.
Za upis u gimnaziju nakon 8. razreda osnovne škole i na univerzitet nakon 4. razreda gimnazije, morate da položite ispit iz matematike. Naši časovi obuhvataju posebne zadatke kojima se učenici pripremaju za takve ispite.
PRIPREMA ISPITA
ZAŠTO BAŠ MI?
Mi znamo recept za pobedu i pripremamo šampione svetskih olimpijada u svim IT disciplinama, od robotike do sajber bezbednosti.
#1
NAJBOLJI NASTAVNI PLAN
Naš nastavni plan je osmišljen u saradnji sa vodećim IT kompanijama i univerzitetima.
NAJBOLJI
GODINA ISKUSTVA
Dvadeset godina iskustva u podučavanju, više hiljada učenika sa diplomom i jedinstveni nastavni plan, koji se neprekidno ažurira i prati savremene edukativne i IT trendove.
20+
NAŠI UČENICI SU POBEDNICI MEĐUNARODNIH OLIMPIJADA
KAKO SVE OVO FUNKCIONIŠE?
NAŠ JE CILJ DA SVOJE DVADESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U OBLASTI IT PODUČAVANJA PODELIMO SA UČENICIMA ŠIROM SVETA
12–15 DECE PO GRUPI
Ovakva veličina grupe omogućava da nastavnik posveti odgovarajuće vreme svakom učeniku u grupi, bez izuzetka. Grupe se formiraju po uzrastu, kako bi deca zajedno sa vršnjacima savladavala nastavni plan u skladu sa svojim uzrastom.
OSNOVNI NASTAVNI PLAN ZA SVE RAZREDE
Priključivanje Constructor školi programiranja u bilo kom uzrastu omogućava učenje sve do sticanja školske diplome. Nastavni plan je osmišljen tako da se prilagodi određenom uzrastu i da prati školski nastavni plan za matematiku.
Jedan DAN NEDELJNO
Jedan dan nedeljno je dovoljan da polaznicima ne bude suviše naporno da usklade školu sa svojim obavezama i da se naučeno gradivo ne zaboravi do sledećeg časa.
Četiri ČASA
Deca u školi provode četiri akademska časa. Za neke kurseve, kao što je programiranje softvera, potreban je blok čas, jer oni podrazumevaju više praktičnog rada.

Ako učenik propusti neki čas zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga, može da prisustvuje časovima sa drugom grupom ili iskoristi mogućnost za lično podučavanje.
SINERGIJA KODIRANJA, MATEMATIKE I KURSEVA ZASNOVANIH NA PROJEKTIMA
Da bi razvoj softvera bio uspešan, neophodni su poznavanje matematike i sposobnost za timski rad. Zbog toga naš nastavni plan sadrži predmete iz oblasti matematike kojima se proširuje školski nastavni plan, kao i predmete u kojima učenici rade zajedno na izradi projekata.
Constructor PS Elementary
2-3
razred
razred
4
razred
6
razred
8
razred
2
razred
3
razred
4
Constructor PS Junior
Constructor PS Middle
University Accelerator
Software Engineering School
2 sata
1 sat
1 sat
16 časova
16 časova
1 godina
U okviru njih možete da učite paralelno sa glavnim nastavnim planom ili u našim letnjim kampovima.

Na primer: veb programiranje (HTML, CSS, JS, PHP),
viši programski jezici (JAVA, Go),
robotika (Arduino, LEGO),
programiranje igara (Unity, UE4),
programiranje mobilnih aplikacija, 3D modeliranje itd.
I preko 30+ kurseva
i letnjih kampova
MALA MATURA
16 časova
16 časova
2 godina
razred
5
16 časova
16 časova
3 godina
razred
7
16 časova
16 časova
4 godina
16 časova
16 časova
5 godina
razred
1
MATURA
16 časova
16 časova
6 godina
16 časova
16 časova
7 godina
16 časova
16 časova
8 godina
16 časova
16 časova
9 godina
16 časova
16 časova
10 godina
2-3
Constructor PS Elementary
razred
4
razred
6
razred
8
razred
2
razred
3
razred
4
Constructor PS Junior
Constructor PS Middle
University Accelerator
Software Engineering School
2 sata
1 sat
1 sat
U okviru njih možete da učite paralelno sa glavnim nastavnim planom ili u našim letnjim kampovima.

Na primer: veb programiranje (HTML, CSS, JS, PHP),
viši programski jezici (JAVA, Go),
robotika (Arduino, LEGO),
programiranje igara (Unity, UE4),
programiranje mobilnih aplikacija, 3D modeliranje itd.
I preko 30+ kurseva
i letnjih kampova
MALA MATURA
16 časova
16 časova
2 godina
razred
5
16 časova
16 časova
3 godina
razred
7
16 časova
16 časova
4 godina
16 časova
16 časova
5 godina
razred
1
MATURA
16 časova
16 časova
6 godina
16 časova
16 časova
7 godina
16 časova
16 časova
8 godina
16 časova
16 časova
9 godina
16 časova
16 časova
1 godina
4